Sunday September 23, 2018
Contact Information
69/2, Central Bashaboo,
Dhaka, Bangladesh.
Phone:+8802-7251374.
Mobile:+8801715-853478.

E-mail: info@bfabd.org , bfabd.org@gmail.com
Web URL: www.bfabd.org

Account Name:
Bashaboo Friends Association (BFA)

General Members

Abdus Sarif

Jesmin Sultana

Abdur Rahman


Momtaj Begum

Akther Hossain Chowdhury

Saheen Jahan Chowdhury


A.F.M Alamgir

Saiyidah Hafsa Alamgir

Md.Nazimuddin

Laila Parveen


Md. Safiqur Rahman


Maya Rahman


Rtn.PP.Kamrul Hasan

Bilkis Parveen

Shabbir Ahmed

Ayesha Akter Shirin

Jamal Golam Rabbi

Nilufar Chowdhury

Sakayet Hossain

Amena Hossain

Chowdhury Samiul haque

Sahina Haque

Md. Mozammel Haque

Nasima Haque

Kaium Hossain

Ishrat Jahan

Golam Kibria Khandakar

Sahara Khatun

Tofazzal Hossain

Rashida Hossain

Mohammad Kamal Uddin

Saiyeda Khadija Kamal

Mahaboob Hossain

Sabina Yasmin

Kamruddin Ahmed

Wajida Khatun

Shafiqur Rahman Bhuiyan

Shirin Akhter

Ashraf Ali kahn

Shamsunn Nahar


Moshiur Rahman

Bilkis Jahan

Moklesur Rahman

Adv.Feroza Prveen Lucky

Wahiduzzaman

Zannatul Ferdous

 
Designed & Developed By Zaman IT